You are currently viewing Zasady spawania stali nierdzewnej

Zasady spawania stali nierdzewnej

  • Post author:
  • Post category:Blog

Stal nierdzewna wykorzystywana jest w wielu różnych branżach. Jak sama nazwa wskazuje, nie podaje się ona działaniu rdzy, a do tego jest bardzo trwała. Jeśli dodamy do tego fakt, że cechuje się ona  sporymi walorami estetycznymi, nikogo nie dziwi, że stała się tak popularna. Stal nierdzewna jest również bezproblemowym materiałem, jeśli chodzi o jej spawanie – w przeciwieństwie do np. stali węglowej, nie wymaga dodatkowej obróbki. Wystarczy jej chemiczne czyszczenie i odtłuszczenie.

Spawanie metodą TIG

Najpopularniejszą metodą spawania stali nierdzewnej jest spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego, czyli TIG. Do tego celu wykorzystuje się nietopliwą elektrodę z osłoną łuku gazu dostarczanego z zewnątrz. Gaz musi być odpowiednio dobrany – wpływa on bowiem na przewodnictwo cieplne, punkt rosy, energię jonizacji itp. Zazwyczaj w spawaniu TIG wykorzystuje się hel, argon, lub mieszankę tych gazów. Czasami dodaje się wodór lub azot, które umożliwiają szybsze spawanie. Gaz odpowiada nie tylko za osłonę elektrody, ale również wpływa m.in. na kształt spoiny, napięcie łuku i skład stopiwa. Spawanie TIG wymaga sporego doświadczenia. Na wynik spawania i trwałość połączenia mają wpływ również odpowiedni dobór natężenia prądu, prędkość spawania, materiał, z jakiego powstała elektroda, a nawet jej średnica.

Zalety spawania stali nierdzewnej metodą TIG

Spawanie stali nierdzewnej metodą TIG ma wiele zalet. Jest to oczywiście wcześniej wspomniany brak konieczności obróbki elementów przed spawaniem.  Spawanie TIG umożliwia łączenie elementów o różnych grubościach. Co ważne, może być  przeprowadzane ręcznie bądź automatycznie (lub półautomatycznie). Spawanie metodą TIG jest bardzo precyzyjne i oferuje wąską strefę stopnienia. Jest też estetyczne – ponieważ nie stosuje się przy nim topnika, nie pojawiają się odpryski, a spoiny nie zawierają porów. Ułatwione jest też czyszczenie końcowe obrabianego elementu. Wynika to z braku pozostałości po utlenianiu. Przede wszystkim jednak spawanie TIG stali nierdzewnej gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości, trwałego połączenia, które często przekłada się na bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi.