Zakłady mleczarskie

Austria

W maju 2018 roku SIM INDUSTRY ukończyła pierwszy etap projektu związanego z wykonaniem instalacji dla zakładu mleczarskiego w AUSTRII.

Prace obejmowały orurowanie urządzeń do produkcji serów oraz ich instalację. Kolejny etap prac jest przewidziany na 2019 rok, gdzie przeprowadzona zostanie modernizacja zakładu i części urządzeń oraz montaż nowych elementów instalacji.