You are currently viewing Metody spawania przemysłowego

Metody spawania przemysłowego

  • Post author:
  • Post category:Blog

Spawanie polega na złączaniu materiałów poprzez nagrzanie i stopienie elementów, a następnie ich połączenie. Najczęściej spawane są elementy z aluminium lub ze stali. W niektórych wypadkach, aby złączyć elementy należy dodać spoiwo. Dzięki spawaniu otrzymuje się najbardziej wytrzymałe i estetyczne łączenia. W zależności od potrzeb, stosuje się różne metody spawania.

Jakie metody spawania przemysłowego możemy wyróżnić?

W przemyśle stosuje się różne metody spawania, zależne od spawanego materiału i okoliczności. Możemy wyróżnić kilka grup spawania: spawanie elektryczne, gazowe i termitowe. Spawanie elektryczne polega na wytworzeniu ciepła za pomocą wiązki elektrody spawalniczej. Tę metodę możemy podzielić na spawanie:

  • Łukowe – podzielone na spawanie elektrodą nietopliwą i topliwą,
  • Elektronowe,
  • Laserowe,
  • Plazmowe,
  • Atomowe,
  • Elektrożużlowe.

Spawanie elektryczne łukowe jest najbardziej popularną metodą łączenia materiałów przemysłowych. Łączenie elektrodą topliwą również można podzielić na kilka metod, z których najczęściej wykorzystywana jest metoda MIG i MAG. Jest to metoda uniwersalna, pozwalająca na połączenie różnych rodzajów metali w dowolnej pozycji. Jest to bardzo wydajny sposób, o świetnej jakości spoin. Obecnie jest możliwość całkowitego zautomatyzowania i zmechanizowania procesu spawania MIG/MAG. MAG stosowana najczęściej do spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, nisko i wysokostopowych, natomiast MIG jest najlepszą metodą do łączenia magnezy, miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych. Tą metodą zazwyczaj przeprowadza się spawanie rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, jak również konstrukcje stalowe i elementy stoczniowe. Najczęściej wykorzystywaną metodą przy spawaniu elektrodą nietopliwą jest TIG. Zastosowanie tego rodzaju spawania pozwala na osiągnięcie spawów doskonałej jakości. Za jej pomocą można łączyć materiały w każdej pozycji i o każdej grubości. Co ważne, przy tej metodzie nie ma rozprysku metalu, co ma miejsce przy innych rodzajach spawania. Służy do łączenia stali wysokostopowych (w tym stali nierdzewnej), tytanu, aluminium, niklu, miedzi. Sprawdzi się w spawaniu rur i cienkich blach, a także w spawaniu artystycznym.