You are currently viewing Jakie standardy muszą spełniać instalacje sanitarne w zakładach farmaceutycznych?

Jakie standardy muszą spełniać instalacje sanitarne w zakładach farmaceutycznych?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Instalacje sanitarne to zespół wszystkich instalacji budowlanych będących wewnątrz i na zewnątrz budynku, przy pomocy których doprowadzana jest do obiektu budowlanego woda, powietrze, gaz. Tworzą ją zatem instalacja grzewcza, kanalizacyjna, wodna, gazowa i wentylacyjna.

Instalacje sanitarne tradycyjne

W domach jednorodzinnych instalacje sanitarne obejmują przyłącze wodne i kanalizacyjne, tak dobrane, aby był ono odporne na ciśnienie, związki chemiczne oraz wpływ wysokiej temperatury. W przypadku zakładów farmaceutycznych i zakładów opieki zdrowotnej zastosowane przy ich budowie muszą być przepisy wykonawcze Prawa budowlanego. Istotne jest, aby wziąć pod uwagę szczególnie jego rozmiary i niestandardowe zapotrzebowanie na poszczególne media. W pomieszczeniach o dużej powierzchni konieczne jest zastosowanie  instalacji o wysokiej przepustowości. W takich obiektach należy m.in. zapewnić odpowiednią wentylację oraz wystarczającą ilość pionów wodno-kanalizacyjnych. Są to przedsięwzięcia, w których wszelkie prace muszą być poprzedzone procesem starannego projektowania z uwzględnieniem ogólnej specyfiki oraz przeznaczenia budynku.

Jaka powinna być instalacja sanitarna w obiektach farmakologicznych?

Instalacje sanitarne dla aptek powinna zawierać materiały budowlane i wykończeniowe zastosowane w lokalu apteki. Powinny one spełniać wymagania obowiązujące w odniesieniu do lokalu zakładu opieki zdrowotnej. W aptece powinno się znajdować urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny, elementy rozplanowane tak, aby zapewnić prawidłową organizację  wywozu nieczystości. Każdy zakład opieki zdrowotnej jak też obiekt farmakologiczny musi posiadać indywidualnie zlokalizowaną instalację sanitarną obejmującą: instalacje: wodociągowo-kanalizacyjne, oraz  ogrzewczo-wentylacyjne. Szczegółowe uwarunkowania zawiera Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.