You are currently viewing Jakie kwalifikacje należy posiadać do budowania rurociągów?

Jakie kwalifikacje należy posiadać do budowania rurociągów?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Budowa rurociągów to wieloetapowy i kosztowny proces. Wymaga zastosowania nie tylko odpowiednich materiałów i technologii, ale także wiąże się z koniecznością zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowników. Mowa zarówno o pracownikach technicznych, którzy przygotowują projekty instalacji, pozyskują zezwolenia i czuwają nad właściwą realizacją założeń projektowych, jak i wykonawcach, którzy podejmują się budowy. Dlaczego montażem rurociągów powinni zajmować się profesjonaliści i po czym można ich poznać? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Dlaczego przy budowie rurociągów tak ważna jest współpraca z fachowcami?

Powierzenie montażu rurociągów fachowcom jest kluczowe z kilku powodów. Przede wszystkim oznacza realizację inwestycji zgodnie z założeniami projektowymi. Poza tym zmniejsza ryzyko błędów, które mogłyby doprowadzić do opóźnienia realizacji lub kosztownych strat materiałowych, finansowych, a nawet ludzkich. Brak stosownej wiedzy, nieuwaga lub montażowe niedociągłości mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno monterów, jak i użytkowników instalacji. Ze względu na to, że przy budowie rurociągów cena za błędy może być wysoka, współpraca z profesjonalistami powinna być koniecznością. W Krakowie taką wykwalifikowaną kadrę zatrudniamy w naszej firmie Sim Industry.

Kto może podjąć się budowy rurociągów?

Budowy rurociągów mogą podjąć się wykwalifikowani monterzy i spawacze, którzy uzyskali stosowną wiedzę techniczną na licznych kursach i szkoleniach. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych powinny być certyfikaty wydawane po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów państwowych. Podstawą zatrudnienia jest też wykształcenie techniczne. Ponadto osoby, pracujące w tym zawodzie, nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.