You are currently viewing Jak osiągnąć trwałość spoin w czasie spawania?

Jak osiągnąć trwałość spoin w czasie spawania?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Spawanie pozwala łączyć różne stopy metali. Miarą jakości wykonanej pracy w takim przypadku jest trwałość i estetyka spoiny. O tym, czy połączenie będzie dostatecznie wytrzymałe, decyduje wiele różnych czynników w większości zależnych od samego spawacza. Które z nich mają największe znaczenie? Oto kilka przykładów.

Dobór odpowiedniej metody spawania

Największy wpływ na jakość spawu ma wybór technologii spawalniczej. Dobiera się ją m.in. do rodzaju spawanego materiału oraz jego grubości. Obecnie uznaje się, że najwyższą trwałość połączeń gwarantuje zastosowanie metody MMA (spawania elektrodami otulonymi) lub TIG (spawania nietopliwą elektrodą łukową). W Krakowie spawanie TIG stanowi część oferty naszych usług spawalniczych.

Właściwe przygotowanie i ustawienie parametrów sprzętu

Nie mniejsze znaczenie dla jakości spawu ma przygotowanie powierzchni spawalniczej oraz dobór odpowiedniego sprzętu. Ten powinien być przede wszystkim w pełni sprawny i właściwie ustawiony np. pod względem natężenia prądu, kąta oraz średnicy elektrody. Błędne ustawienie spawarek jest jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas spawania, który odbija się na trwałości spoiny. Z tego powodu trzeba zwracać szczególną uwagę na dostosowanie parametrów pracy urządzenia np. do grubości materiału. Co do zasady, im jest on grubszy, tym większą moc należy ustawić na spawarce.

Niezbędne umiejętności spawacza

Trwałość spoiny w dużym stopniu warunkują też umiejętności spawacza. To błędy wynikające z niewiedzy lub niedostatecznego doświadczenia w sztuce spawalniczej obniżają jakość i estetykę wielu połączeń. W związku z tym nie warto podejmować się samodzielnego spawania, jeśli nie ma się co do tego stosownych umiejętności. W przeciwnym razie nawet zastosowanie najlepszego sprzętu okaże się niewystarczające.