You are currently viewing Gdzie wykorzystywane jest spawanie MIG/MAG?

Gdzie wykorzystywane jest spawanie MIG/MAG?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Spawanie metodą  MIG/MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Dowiedz się, gdzie wykorzystywane jest spawanie  MIG/MAG.

Spawanie  MIG/MAG

Podczas spawania MIG/MAG źródło prądu generuje impuls elektryczny, który powoduje powstanie tak zwanego łuku pomiędzy drutem spawalniczym podawanym z uchwytu spawalniczego a spawanym elementem. Łuk stapia spawany materiał i drut.  Przez większość czasu podajnik drutu podaje drut spawalniczy za pośrednictwem uchwytu spawalniczego, z takiego uchwytu spawalniczego dostarczany jest również gaz osłonowy.  Metody spawania MIG i MAG różnią się jedną znaczącą rzeczą:

  • MIG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego, który nie bierze udziału w procesie spawania.
  • MAG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego, który natomiast bierze udział w procesie spawania.

Spawanie MIG i MAG są stosowane praktycznie wszędzie, jednak najczęściej w przemyśle ciężkim i średnio ciężkim:

  • w budowie statków,
  • w budowie konstrukcji stalowych,
  • rurociągów,
  • zbiorników ciśnieniowych.

Równie często może służyć do napraw, jak również prac konserwacyjnych. Jest również powszechnie stosowane do łączenia blach, szczególnie w branży samochodowej, warsztatach blacharskich oraz przemyśle lekkim.

Techniki spawania MIG

W spawaniu MIG/MAG głównym narzędziem jest uchwyt spawalniczy, który służy do wprowadzania materiału dodatkowego i gazu osłonowego, jak również do przekazywania odpowiedniego prądu spawania do elementu spawanego. Jednym z ważniejszych parametrów związanych z techniką spawania to pozycja spawania, kąt uchwytu spawalniczego, jak również długość wolnego wylotu. Tego typu spawanie wyróżnia również doskonałą wydajność oraz możliwość mechanizacji i automatyzacji. Metoda ta najlepiej sprawdza się w zamkniętych pomieszczeniach, ponieważ jest to efekt zastosowania gazu osłonowego, który łatwo mógłby zostać rozproszony przez podmuchy wiatru, w konsekwencji jakość spoiny uległyby znacznemu obniżeniu.