You are currently viewing Co zaliczamy do instalacji sanitarnych?

Co zaliczamy do instalacji sanitarnych?

  • Post author:
  • Post category:Blog

Aby ludzie mogli prawidłowo i komfortowo funkcjonować, w każdym obiekcie – zarówno w prywatnych domach, jak i instytucjach publicznych czy zakładach produkcyjnych – powinny znajdować się odpowiednie instalacje sanitarne. Mianem instalacji sanitarnych określa się połączenia różnego typu przewodów wewnętrznych i zewnętrznych, które dostarczają do budynku określony surowiec (np. wodę, gaz) bądź są wykorzystywane do odprowadzenia na zewnątrz zużytych materiałów (np. ścieków, nieświeżego powietrza). Systemy te powinny być wykonane przez wyspecjalizowaną ekipę montażową, ponieważ tylko wtedy można zyskać gwarancję, że będą one trwałe, estetyczne oraz w pełni bezpieczne. W poniższym wpisie przyjrzymy się najczęściej montowanym rodzajom instalacji i poznamy, jakie pełnią funkcje.

Najważniejsze typy instalacji sanitarnych

  • Instalacja wodociągowa

Jeden z podstawowych rodzajów instalacji sanitarnych, który służy do zaopatrywania budynku w zdatną do picia wodę. Może być ona dostarczana z sieci wodociągowej bądź ze studni. Granicę między prywatną instalacją a siecią stanowi wodomierz główny, natomiast przy poborze wody ze studni za umowną granicę uznaje się pompę nadającą medium ciśnienie, umożliwiające przemieszczanie się wody wzdłuż instalacji.

  • Instalacja kanalizacyjna

Montaż instalacji sanitarnych tego typu umożliwia usunięcie z budynku zanieczyszczonej wody wytworzonej podczas czynności fizjologicznych, higienicznych i porządkowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podejść i pionów kanalizacyjnych, które odpowiadają za grawitacyjne odprowadzenie ścieków z poszczególnych urządzeń znajdujących się m.in. w kuchniach, łazienkach i toaletach.

  • Instalacja gazowa

Instalacja, która dostarcza gaz ziemny wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń, wody użytkowej oraz do gotowania. Medium jest dostarczane za pomocą rur stalowych lub miedzianych, które według przepisów powinny być koloru żółtego. Dodatkowo w skład instalacji gazowej wchodzi licznik, zawór odcinający oraz różnego rodzaju filtry.

  • Instalacja grzewcza

Odpowiada za dostarczanie ciepła do pomieszczeń i podgrzewanie wody użytkowej – może się to odbywać z udziałem kotła grzewczego bądź miejskiej elektrociepłowni. W obu przypadkach w skład instalacji wchodzą grzejniki oraz rury. Do działania kotłów grzewczych wykorzystuje się różne typy paliwa, w tym np. węgiel, drewno, olej opałowy czy energię elektryczną.

  • Wentylacja

Głównym zadaniem wentylacji jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie do wnętrza budynku zupełnie świeżego. Najprostsze instalacje opierają się na wentylacji grawitacyjnej, czyli na naturalnym ruchu powietrza – dostaje się ono przez system kanałów, a ucieka dzięki nieszczelnościom w drzwiach i oknach. Bardziej zaawansowane systemy wymuszają mechanicznie ruch powietrza i są w stanie odzyskać część użytego do ogrzewania ciepła.

  • Klimatyzacja

Zmiany klimatyczne oraz rosnące temperatury powodują, że coraz popularniejszy staje się montaż klimatyzacji. Dzięki instalacji sanitarnej tego rodzaju można schłodzić pomieszczenia, zapewniając komfort życia znajdującym się wewnątrz osobom. Najczęściej używa się do tego klimatyzatorów typu split, które składają się z wiszącej na ścianie jednostki wewnętrznej oraz agregatu zewnętrznego.