Jakie standardy muszą spełniać instalacje sanitarne w zakładach farmaceutycznych?

Instalacje sanitarne to zespół wszystkich instalacji budowlanych będących wewnątrz i na zewnątrz budynku, przy pomocy których doprowadzana jest do obiektu budowlanego woda, powietrze, gaz. Tworzą ją zatem instalacja grzewcza, kanalizacyjna, wodna, gazowa i wentylacyjna. (więcej…)

Czytaj dalej Jakie standardy muszą spełniać instalacje sanitarne w zakładach farmaceutycznych?