Kontakt

Zarząd
Marcin Chłopek
Prezes Zarządu
Katarzyna Chłopek
Dyrektor Zarządający
mgr. inż. Karol Iwaniec
Inżynier Projeków
Maciej Stachowicz
Specjalista od zaopatrzenia/Magazyn
Rachunki
Rachunek Bankowy
Polska: Santander 30 1090 2590 0000 0001 3148 3442
Euro: Santander 68 1090 2590 0000 0001 3269 7974